Vanaf 25 februari vervallen de coronamaatregelen en gelden in onze praktijk de volgende regels.

Richtlijnen RIVM

We vragen u zich aan de geldende richtlijnen van het RIVM te houden, zoals:

 • uw afspraak af te zeggen als u koorts hebt;
 • een zelftest te doen als u in aanraking bent geweest met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld: bij negatieve uitslag bent u welkom;
 • een zelftest te doen bij klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn een zelftest te doen: bij negatieve uitslag bent u welkom;
 • uw handen te wassen/desinfecteren bij binnenkomst met de bij ons aanwezige desinfecterende handgel;
 • geen handen te schudden met ons of met bekenden die u tegenkomt in de wachtruimte.

Onze maatregelen

Wij houden ons aan de volgende maatregelen.

 • Wij verwelkomen u met een glimlach i.p.v. uw hand te schudden.
 • Wij wassen/desinfecteren onze handen regelmatig.
 • Wij zorgen voor een goede ontsmetting van de praktijkruimtes.
 • Wij zorgen voor voldoende luchtcirculatie in alle ruimtes.
 • Als een van onze logopedisten koorts heeft, voert zij geen behandelingen uit.
 • Als een van onze logopedisten griepverschijnselen heeft, doet zij twee keer per dag een zelftest en behandelt alleen bij een negatieve uitslag.
 • Het spatscherm blijft staan tot minimaal 2 weken na carnaval, dit is afhankelijk van een evt. toename van besmettingen.
Joyce de Kousemaeker, logopediste bij Logopedie Oisterwijk

Joyce komt vanaf 1 januari in onze praktijk werken. Zij vervangt Jorien die per 1 november bij Logopedie Oisterwijk vertrekt.

Voordat zij haar opleiding tot logopediste aan de Paramedische School in Eindhoven startte, rondde ze een sociaal medische opleiding af waarbij ze veelvuldig werkte met volwassenen en kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Joyce werkt sinds 2011 als logopediste en deed extra kennis en ervaring op met onder meer:

 • OMFT en andere afwijkende mondgewoonten
 • spraak- en taalproblemen
 • broddelen
 • hyperventilatie, verkeerde spreekademing
 • taalproblemen bij meertaligheid
 • stemproblemen, manuele facilitatie van de larynx, Lax Fox
 • genderdysfonie
 • fonologische stoornissen

Door krachtverlies door langdurige ziekte, intubatie en sondevoeding kunnen ex-coronapatiënten slikklachten en voedingsproblemen hebben. Door een verzwakte ademhaling kan ook de stem zwakker en de articulatie minder goed zijn. Logopedie kan in al deze gevallen ingezet worden.

U kunt bij Logopedie Oisterwijk terecht als u slikstoornissen (dysfagie), heesheid of stemzwakte, verminderde articulatie en/of ademhalingsproblemen bij spreken hebt als gevolg van Corona. Tijdens de behandeling werken wij samen met andere disciplines. Zo nodig hebben wij multidisciplinair overleg met uw verwijzend arts,verpleegkundige, diëtist en fysiotherapeut om u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw herstel en revalidatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze behandelingen en de mogelijkheden.

Medisch Centrum Oisterwijk vestiging Logopedie Oisterwijk

Al onze behandelingen in Oisterwijk vinden vanaf 1 september plaats in Medisch Centrum Oisterwijk, Moergestelseweg 34. Vanaf die datum sluit onze vestiging Medisch Centrum Voorste Stroom. Uiteraard blijven we wel samen werken met de in Medisch Centrum Voorste Stroom gevestigde specialisten.

 

 

logopedie KIWA kwaliteitscyclusNa in 2015, 2017 en 2019 de kwaliteitstoets Logopedie van het KIWA behaald te hebben, is het ons vandaag opnieuw gelukt om deze onafhankelijke toets met succes af te sluiten! En daar zijn we heel trots op.

Deze kwaliteitstoets is een onafhankelijk instrument dat de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie in onze praktijk inzichtelijk maakt. Deze onafhankelijke toets (ook wel audit genoemd) vond plaats bij onze praktijk in zowel Oisterwijk als Haaren. We bleken aan alle criteria te voldoen!

 

Logopediste Amber de Kok Logopedie Oisterwijk

Vanwege ons toenemend aantal cliënten is ons team uitgebreid met allround logopediste Amber de Kok. Zij heeft de nodige ervaring als logopediste voor zowel kinderen als volwassenen.

Amber gaat voorlopig werken op dinsdagochtend en vrijdag in onze vestigingen in Oisterwijk.

 

Mimetherapie Astrid van Noije

Astrid rondde onlangs de specialistische cursus Mimetherapie met succes af. Mimetherapie is de behandelmethode bij een perifere aangezichtsverlamming.

Wat is mimetherapie?

Door een aangezichtsverlamming (perifere facialisparese) kunnen de spieren in het gezicht niet meer goed werken .Deze verlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan.
Normaal werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze verschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw niet of slechts gedeeltelijk is hersteld. Als u last hebt van een van bovengenoemde verschijnselen, kan uw arts u naar ons verwijzen voor ‘revalidatie van de mimiek’ of kortweg ‘mimetherapie’.

Doel mimetherapie
Het doel van de behandeling is de symmetrie in uw gezicht te bevorderen. Tijdens de therapie leren we u de bewegingen van uw gezicht beter onder controle te krijgen. Zo leert u om in het dagelijkse leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

De behandeling
De behandeling kan meestal starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Het is zinvol om nog voordat beweging mogelijk is, ons te vragen om uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen. Bij uw eerste bezoek onderzoeken we of de behandeling kan starten en leggen we de behandeling uit. Ook nemen we de oefeningen voor thuis met u door, omdat het belangrijk is dat u thuis regelmatig oefent. Tijdens onze therapie besteden we aandacht aan:

 • massage van het gezicht
 • oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd
 • het verschil tussen spanning en ontspanning
 • beheersing van ongewenste bewegingen
 • verbetering van eten, drinken en spreken
 • het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel
 • spraakverbetering

Neem contact met ons op als u denkt dat mimetherapie iets voor u kan betekenen.

 

Net als veel andere logopedisten doet Logopedie Oisterwijk mee aan landelijke tellingen van Nivel zorgregistraties eerste lijn. Deze tellingen gebruikt het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) om belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg in Nederland te beantwoorden. U draagt zo bij aan wetenschappelijk onderzoek.

De tellingen zijn anoniem: wij versturen geen informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Toch liever niet meedoen? Dan horen wij dat graag van u.

In april volgde Astrid van Noije de cursus: Communicatie bij mensen met beginnende dementie.
Middels observaties en gesprekken kan zij nu mensen met dementie helpen om de communicatie met hun omgeving zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

‘Het grijpt me naar de keel’ is een gezegde maar heeft een grote letterlijke betekenis.
In april volgde Jorien de cursus ‘psychogene stem- en spraakstoornissen’. Een cursus over hoe je als logopedist kunt begeleiden bij stem- en spraakproblemen (vaak) zonder een medische verklaring, maar waar vooral een psychische component aanwezig is. Weer meer theoretische en praktische kennis in huis!

Ervaar je vaak een gevoel van een brok in de keel of klinkt je stem anders de laatste tijd? Neem dan contact met ons op, misschien kunnen we helpen.