DISCLAIMER LOGOPEDIE OISTERWIJK

Logopedie Oisterwijk besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid
Logopedie Oisterwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid tot het raadplegen van deze website. Ook is Logopedie Oisterwijk niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. De informatie of aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Links
Logopedie Oisterwijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Copyright
Het auteursrecht op deze website berust bij Logopedie Oisterwijk of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Logopedie Oisterwijk. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Logopedie Oisterwijk.